SMARTSkuteczne wyznaczanie celów – metoda SMART

Okazuje się, że samo wyznaczenie celu nie wystarczy, żeby udało się go zrealizować. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem próbowali znaleźć taki sposób formułowania celów, który zwiększałby prawdopodobieństwo ich osiągnięcia, a jednocześnie zmniejszał szansę wystąpienia negatywnych zjawisk, które opisałem powyżej. Tak narodziła się koncepcja formułowania celów SMART (z angielskiego sprytny).

 

Znaczenie poszczególnych liter akronimu

S – skonkretyzowany, czyli jasno określony (Najprościej jak się da zapisz swój cel.)

M – mierzalny, aby łatwo była sprawdzić, czy został osiągnięty  (Jak sprawdzisz, czy udało się go osiągnąć?)

A – osiągalny (ang. achievable), czyli realistyczny (Czy poradzisz sobie z jego osiągnięciem? Czy nie jest zbyt ambitny?)

R – istotny (ang. relevant), czyli ważny dla nas (Zadaj sobie pytanie, czy dany cel jest ważny dla Ciebie.)

T – terminowy, a więc określony w czasie (Do kiedy go zrealizujesz?)

 

Praktyczne ćwiczenie wyznaczania celów w wersji pdf – SMART